Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 574 від 03.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 716/5907

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру відомостей про передачу права
власності на промисловий зразок
та видачу ліцензії на використання промислового зразка

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 695 від 14.10.2003 N 54 від 31.01.2008)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати такими, що втратили чинність:

 • пункт 2 наказу Державного патентного відомства України "Про затвердження нормативних актів" від 6 червня 1995 року N 89, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1995 року за N 180/716, та затверджену ним Інструкцію про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на промисловий зразок та ліцензійного договору на використання промислового зразка, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21 червня 1995 року за N 181/717;
 • пункти 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до нормативних документів Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року за N 577/4798.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Т. в. о. міністра А. Г. Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
03.08.2001 N 574
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2001 р.
за N 716/5907

ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на промисловий зразок
та видачу ліцензії на використання промислового зразка

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, визначає процедуру подання до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - реєстр) відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання промислового зразка.

1.2. Передача права власності на промисловий зразок здійснюється на підставі договору про передачу права власності на промисловий зразок (далі - договір).

Видача ліцензії на використання промислового зразка здійснюється на підставі ліцензійного договору про використання промислового зразка (далі - ліцензійний договір).

Передача права власності на промисловий зразок та видача ліцензії на використання промислового зразка здійснюються в межах строку дії патенту України на промисловий зразок (далі - патент).

1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

(Пункт 1.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

1.4. На підставі ліцензійного договору власник патенту (ліцензіар) може видати будь-якій особі (ліцензіату) виключну або невиключну ліцензію на використання промислового зразка.

Ліцензіат, якому власником патенту передано право на використання промислового зразка за договором про виключну ліцензію, відомості про яку опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та унесені до реєстру (далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання промислового зразка за умови надання йому такого права власником патенту. (Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

1.5. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про передачу права власності на промисловий зразок, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору. (Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про надання дозволу (видачу ліцензії) на використання промислового зразка, можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору. (Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

1.6. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на промисловий зразок та видачею ліцензії на використання промислового зразка, визначаються угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

1.7. Якщо один або більше, але не всі, співвласників патенту на промисловий зразок бажають передати своє право власності на промисловий зразок на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання промислового зразка (далі - відомості) до Держдепартаменту подають такі документи: (Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

 • заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі - заява) - 1 прим.; (Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)
 • договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
 • документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1 прим.; (Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 від 31.01.2008)
 • довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа; (Абзац п'ятий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)
 • довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі - іноземна особа). (Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 54 від 31.01.2008)

2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок (додаток 1) подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Інструкції, заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок (додаток 2) подають: співвласники, які передають право власності на промисловий зразок; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням співвласників патенту, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка (додаток 3) подають: сторона договору, представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:

2.3.1. Щодо договору:

 • сторони договору;
 • предмет договору;
 • номер патенту;
 • назва промислового зразка;
 • місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.3.2. Щодо ліцензійного договору:

 • сторони ліцензійного договору;
 • предмет ліцензійного договору;
 • номер патенту;
 • назва промислового зразка;
 • обсяг прав, що передаються;
 • вид ліцензії (виключна або невиключна);
 • строк дії ліцензійного договору;
 • територія дії ліцензійного договору;
 • місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.

Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210х297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються. (Абзац шостий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

3. Розгляд документів, публікація та внесення до реєстру відомостей

(Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду від дати публікації відомостей про видачу патенту в бюлетені.

(Абзац другий пункту 3.1 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

3.2. Держдепартамент:

 • розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність вимогам розділів 1, 2 цієї Інструкції;
 • приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються; (Абзац третій пункту 3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)
 • готує відомості для публікації в бюлетені та вносить відомості до реєстру; (Абзац четвертий пункту 3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)
 • направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та внесено відомості до реєстру, та один примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як контрольний. (Абзац п'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

(Абзац шостий пункту 3.2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо: (Абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

 • патент визнано недійсним повністю;
 • дія патенту припинена;
 • опубліковано заяву власника патенту про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка, а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшло;
 • подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та пункту 3.3 цієї Інструкції.

3.5. У випадках, наведених у пункті 3.4 цієї Інструкції, Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Публікація та внесення до реєстру змін у відомості про видачу ліцензії на використання промислового зразка

(Назва розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання промислового зразка, що опубліковані та внесені до реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни щодо: (Абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

 • повного імені або найменування та/або адреси для листування сторін ліцензійного договору; (Абзац другий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)
 • обсягу прав, що передаються;
 • виду ліцензії;
 • строку дії ліцензійного договору;
 • території дії ліцензійного договору.

Для внесення змін подають такі документи:

 • заяву про публікацію та внесення змін (додаток 7) - 1 прим.; (Абзац восьмий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)
 • перелік змін - 1 прим.;
 • документ про сплату збору за внесення змін.

Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку його дії. (Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

4.2. Заява про публікацію та внесення зазначених у пункті 4.1 змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів) ліцензійного договору, що змінюється (змінюються).

4.4. Держдепартамент розглядає заяву про публікацію та внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання промислового зразка (додаток 8) протягом двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів. (Абзац перший пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві після публікації зазначених змін у бюлетені. (Абзац другий пункту 4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

4.5. Зміни у відомості про видачу ліцензії на використання промислового зразка не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо: (Абзац перший пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

 • патент визнано недійсним повністю;
 • дія патенту припинена;
 • дія ліцензійного договору закінчилася;
 • подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1-4.3 цієї Інструкції.

У цьому випадку Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена:

 • за взаємною згодою сторін;
 • на підставі рішення суду.

4.6.1. Для публікації та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та внесення відомостей до реєстру у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику. (Підпункт 4.6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої заяви, публікує та вносить такі відомості до реєстру. (Абзац перший пункту 4.6.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

Рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві, після публікації вказаних відомостей у бюлетені. (Абзац другий пункту 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним публікуються та уносяться до реєстру на підставі рішення суду. (Підпункт 4.6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

(Розділ 5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 695 від 14.10.2003)

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності
Л. А. Меняйло
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow